E-mailadres wijzigen?

Log eerst in met je oude adres. Dan weten we om welk account het gaat.

In de linkerkolom klikt je dan op: 'E-mailadres wijzigen'.

Je wachtwoord verandert niet.

De kip of het ei...? (229)

Roel Melchers, 06-07-2013 (comments: 1)

Wat was er eerder... de kip of het ei...?
Een vraag die menig discours weer nieuw leven in blaast als de discussie eventjes dood valt. Een onzinnige vraag natuurlijk…: de kip en het ei zijn niet mekaars oorzaak. De kip en het ei hebben dezelfde, fylogenetische, ontstaans­verklaring.

Zo zit het ook vaak met de relatie tussen ziekte en verzuim: ze zijn vaak niet mekaars oorzaak… maar hebben een gezamenlijke ontstaansverklaring. Zoals een onrustige privésituatie of een gespannen arbeidsrelatie.
Bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn hier wel eens slordig in hun onderzoek en de formulering van hun conclusies.

Read more …

Bedrijfsarts... denk eens mee. (228)

Roel Melchers, 22-06-2013 (comments: 1)

De regering is bezig een groot aantal taken onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes te plaatsen. Die ingrijpende operatie is te kenmerken met twee wetten: de WMO (Wet Maat­schappelijke Ondersteuning) behelst de overheveling van AWBZ-functies en de Participatiewet gaat over het aan het werk helpen van mensen 'met een vlekje' zoals WAJONG-ers, WSW-ers en bijstandontvangers.
Het overleg tussen huisartsen en gemeentes is in volle gang. Hebben bedrijfsartsen hier ook wat te bieden...?!

Read more …

Hoe lang gaat een gezinsvoogd mee? (227)

Roel Melchers, 07-06-2013 (comments: 1)

Deze ArboInfo gaat over de onmogelijkheid om een persoon die je begeleid óók te beoordelen. En andersom natuurlijk: je bent ongeloofwaardig als je een persoon die je beoordeelt (of die je beoordeeld hebt of die je in de toekomst eventueel moet beoordelen) ook begeleid.
Naast bedrijfsartsen blijken ook gezinsvoogden hiermee te stoeien. Dat lees ik in Trouw van vorige zaterdag (1 juni).

Read more …

Voorzitter nóg duurder. (226)

Roel Melchers, 25-05-2013 (comments: 3)

30 maart stuurde ik een bericht aan alle bedrijfsartsen in Nederland over mijn ongerustheid over de financiële vergoeding die de nieuwe NVAB-voor­zitter (sinds 14 november 2012) toucheert.
Ik berekende een jaarwedde van € 45.000... Bijna het dubbele van dat van de vorige voorzitter. Die kreeg € 25.000.
De voorzitter sust zijn leden in de vergadering op 3 maart: 'Voor 20 uur per week krijg ik een onkostenvergoeding van € 42.000'.
Maar het blijkt dat de kosten voor de vereniging hoger zijn. Veel hoger. Ik raam de kosten nu op meer den € 55.000. Hoe ik daarop kom...?

Read more …

Wordt een 'verkeerde' lifestyle een DSM-5-diagnose? (225)

Roel Melchers, 11-05-2013 (comments: 0)

tl_files/arboopinie/Bijlagen/Plaatjes/Ai225a.jpgNee... dat valt mee... Lifestyles als myalgische encephalitis (chronische moeheid), 'prikkelbare darmen' (ook wel: IBS... Irritable Bowel Syndrome), burnout en fibromyalgie krijgen geen psychiatrische diagnose. Maar voor een 'chronisch Lyme-ziekte', 'Gulf War illness' en 'interstitiële cystitis' kan je nog terecht in de DSM.
Van 18 tot 22 mei is het jaarcongres van de APA, de American Psychiatric Association, in San Francisco in de Verenigde Staten. Dat congres is opgezet rond de DSM-5 die op het congres gelanceerd wordt.
Wat zijn de gevolgen voor het werk van bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Read more …

De vrienden van de bedrijfsarts. (224)

Roel Melchers, 27-04-2013 (comments: 0)

Ja... wat heet een vriend... Ik denk minstens dat je daar verschillende niveaus in kunt onderscheiden. Mijn honderden facebook-vrienden zijn toch wat anders dan die maat waarmee ik een pas gediagnosticeerde ernstige ziekte mee zal bespreken.
Maar heel algemeen kan je een vriend definiëren als iemand die wat voor je betekent. Iemand die bijvoorbeeld bereid is jouw facebook-oprispingen tot zich te nemen of die de tijd neemt om met jou de beperking van het levensperspectief na een kanker-diagnose door te nemen.
Hoe ziet de vriendenclub van de bedrijfsarts er uit.

Read more …

Verkoop je zieke werknemer aan het UWV. (223)

Pieter Matthijssen, 13-04-2013 (comments: 2)

Bekijk als werkgever het UWV eens anders. Niet als als uitvoerder van de sociale verzekeringswetgeving… Maar als een klant. Een klant die je een product wil verkopen dat hij eigenlijk niet wil hebben. Omdat dat pro­duct hem niets oplevert… Sterker: hem alleen maar geld kost.
Kortom: Hoe verkoop je je zieke werknemer aan het UWV.

Read more …

'Ziek uit dienst' wordt heel duur! (222)

Pieter Matthijssen, 30-03-2013 (comments: 4)

In ArboInfo204 (Modernisering ziektewet. Maak je borst maar nat.) worden de ingrijpende gevolgen beschreven voor zowel de (ex-) werk­nemer als de (ex-) werkgever van de wet die in de volksmond eufemis­tisch genoemd wordt 'Modernisering Ziektewet'.
De essentie is dat werknemers die ziek uit dienst gaan en hun (ex-)werk­gevers allebei fors in de penarie komen. De werkgever krijgt (onder andere) een ziektewetpremieverhoging en de ex-werknemer (nu dus een vangnetter) krijgt al na een jaar een WIA-keuring... ZONDER kans op WIA-status. En dan is er nog de RIV-toets. De toets door het UWV van het re-integratieverslag. Dat heeft het UWV wat laten sloffen voor werk­nemers die tijdens hun wachttijd ontslagen werden. Maar vanaf dit jaar worden de teugels flink aangehaald.

Read more …

Sacha is uitgekeken op haar werk. (221)

Roel Melchers, 15-03-2013 (comments: 1)

Hét gezicht van het achtuurjournaal, Sacha de Boer, hangt de kap aan de wilgen. Ze is na 17 jaar uitgeken op het vak van nieuwslezer.
Is dat nou zo bijzonder: uitgekeken raken op je werk... Een werk dat je zó lang zó graag gedaan hebt... Je ontleent er je identiteit aan... Je omgeving vindt dat je het prima doet en snapt niet waarom je zo'n topbaan opgeeft...
Nee... dat is helemaal niet bijzonder. Dat is dood normaal...!

Read more …

Intrekken! Die richtlijn psychische problemen. (220)

Roel Melchers, 02-03-2013 (comments: 2)

Daar zijn drie redenen voor: het is een medicaliserend instrument die de oplossing van een verzuimprobleem aanzienlijk compliceert. Ten tweede is de richtlijn, die uitsluitende begeleidingsaspecten bevat, niet uit te voeren door een een bedrijfsarts die het 'beoordelen' als primaat heeft.
En tenslotte... de werkgever wil niet voor de uitvoering van die richtlijn betalen: te duur en door het betrekken van een bedrijfsarts wordt de verzuimkwestie enorm gecompliceerd.

Read more …